תקנון התחרות

כללי התחרות ותקנות התחרות

השתתפות בתחרות משמעה הסכמה לכללים ולתקנון המופרטים להלן.

עצם העלאת תמונה לתחרות מהווה אישור כי מעלה התמונה קרא את הכללים ומסכים להם.

הכללים המחייבים הם אלה המופיעים באתר הרשמי של התחרות.

  • התמונות המועלות במסגרת התחרות חייבות להיות תמונות שצולמו על ידי מעלה התמונה.
  • על מנת להשתתף בתחרות יש להעלות את התמונות תחת רישיון חופשי (רישיון Creative commons). משמעות הדבר היא הסכמתכם כי התמונה תשמש לכל מטרה, תוך מתן קרדיט נאות לצלם.

העלאת התמונות ברישיון זה תאפשר שימוש בתמונות בוויקיפדיה ובמיזמים אחרים של קרן ויקימדיה.

  • על מנת להשתתף בתחרות יש להירשם (ללא תשלום) לאתר ויקישיתוף, תוך הזדהות דרך הדואר האלקטרוני (דוא"ל) בלבד. אין חובה להזדהות בשם מלא, אולם לא ניתן להשתתף בתחרות ללא חשבון דוא"ל פעיל. משתתף שלא ירשום את חשבון הדוא"ל שלו יפסל!
  • תמונה שתועלה לשרתי ויקישיתוף במסגרת התחרות לא תכלול סימן מים או כל כיתוב אחר עליה המציג פרטים לגבי זהות הצלם. זהותו של הצלם לעניין מתן קרדיט תשמר לפי הפרטים שיספק על עצמו בתהליך העלאת התמונה. לאחר השלמת העלאת תמונה, פרטים אלה מופיעים בפרטי הקובץ, אליהם ניתן להגיע על-ידי הקשה על התמונה בעודה מוצגת בוויקישיתוף. תמונות שהועלו כאשר מופיע עליהן סימן מים או כיתוב כלשהו אחר, תפסלנה באופן אוטומטי.
  • בתחרות תשתתפנה אך ורק תמונות שהועלו לאתר ויקישיתוף (commons.wikipedia.org) בין 9 בספטמבר (בשעה 00:01) ל-9 באוקטובר 2018 (בשעה 23:59). אין זה משנה מתי צולמה התמונה, אולם יש להעלותה לשרתי ויקישיתוף במהלך חודש התחרות בלבד. לשם ההבהרה, ניתן להעלות תמונות של אתר מורשת המופיע ברשימת האתרים בתחרות גם אם זו צולמה בשנות ה-80 למשל, ובלבד שהעלאת התמונה נעשתה בין ה-9 בספטמבר ל-9 באוקטובר.
  • בתחרות תשתתפנה תמונות של אתרים המופיעים ברשימת האתרים בלבד. כל תמונה המועלה תציין את המספר הסידורי שמופיע ברשימה, והתמונה תהיה כזו שצולמה באתר המופיע ברשימה בלבד. תמונה שלא יצויין בה המספר הסידורי המתאים, או שיצויין בה מספר סידורי שגוי, לא תשתתף בתחרות.

  • בשנת 2018 מתווספת תחרות של צילומי ילדים ובני נוער. מבין התמונות שתשלחנה לכתובת edu@shimur.org.il יבחר חבר השופטים 5 תמונות זוכות. על התמונות שצולמו בידי הצעירים להיות של אתרי מורשת מרשימת האתרים הרלוונטיים לתחרות. במייל יש לציין את שם הילד וגילו, וכן את שם האתר בו צולמה התמונה, כפי שהוא מופיע ברשימת האתרים.
    צלמי חמשת התמונות שתבחרנה כמוצלחות ביותר בתחרות הצילום לילדים ובני נוער יזכו בכרטיס כניסה משפחתי לחווית הכדור הפורח בגני יהושע. תמונות אלה תועברנה להתמודדות גם בתחרות הישראלית הכללית, לצד יתר התמונות.
  • המשתתפים בתחרות מתחייבים לפעול על פי חוק ועל פי כל דין.

רשימת האתרים
באתר זה נמצאים קישורים המפנים לרשימת אתרי מורשת, אתרים ארכיאולוגיים וגנים לאומיים המשתתפים בתחרות, אתרים אלה אינם בשליטת ויקימדיה ישראל ואין ויקימדיה ישראל אחראית למידע המופיע ברשימות אלה. הרשימה נועדה לנוחיות המשתמשים באתר בלבד. כמו כן, אין לעמותת ויקימדיה ישראל אחריות עקיפה או ישירה למידע המופיע ברשימת האתרים, ואין לוויקימדיה ישראל אחריות בצורה כלשהי לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות מכל סוג, במידע שמופיע ברשימה.

אחריות
רשימת האתרים מוצעת לציבור "כמות שהיא" ("‎AS IS").
ויקימדיה ישראל לא תישא באחריות להתאמת הרשימות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא ויקימדיה ישראל באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר או בקישורים המצויים בו.
ויקימדיה ישראל לא תישא באחריות לשינויים שנעשו ברשימת האתרים על ידי כל צד ג'.
מעלה התמונות בלבד והמשתתף בתחרות בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש ברשימה, ולביקור באתרים.
ויקימדיה ישראל לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתתף או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש ברשימה, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות אתר התחרות או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר התחרות.